Bizde İNDİRİM Bitmedi!!! DÜĞÜN PAKETLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLA...
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında aydınlatma metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu

Firmanızca, amaç ve aktarılan kişi grubunda sayılanların uygulamayı karşılayıp karşılamadığı yönünden ifadeler kontrol edilmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA METNİ

DOĞRUCAN MOBİLYA UĞUR DAY. TÜK. MAL. VE REK. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (DOĞRUCAN MOBİLYA ya da Şirket) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirketimiz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1.  Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri DOĞRUCAN MOBİLYA UĞUR DAY. TÜK. MAL. VE REK. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ‘dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

DOĞRUCAN MOBİLYA UĞUR DAY. TÜK. MAL. VE REK. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Yeşilova Mahallesi 40766 Sokak No: 13/1 Bornova/İZMİR

Tel:  0850 222 58 68

2.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;

 1. İnsan kaynakları yönetimi ve politikalarımızın planlanması ve uygulanması,
 2. Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi,
 3. Yazılı ve görsel mecralarda Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin tanıtılması, sadakat kart üyelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, kurumsal/ürün bazlı imaj çalışması yapılması,
 4. Mağazalarımızda müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması ve geliştirilmesi,
 5. Online ürün satış süreçlerinin sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi,
 6. Üyeye özel promosyon / tanıtım / kampanya / çekiliş ve duyuru faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetiminde kaliteyi artırmak amacıyla anket vb. memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeler yapılması,
 7. Satış sonrası ürünlerle ilgili hasar değişim iade öneri vb. taleplerinizin değerlendirilmesi için destek hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. Ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması yapılması,
 9. Ürün ve/veya hizmetlere erişim ve/veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların ve/veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 10. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 11. Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütmek amacıyla, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve/veya yönetimi,
 12. Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin planlanması ve yürütülmesi,
 13. Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 14. Şirketimizin meşru menfaati kapsamında mağazalarımızın ve merkez binamızın fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
 15. Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve yönetimi,
 16. İş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularla ilgili standartlarının sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması,
 17. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve veri tabanlarının oluşturulması
 18. Şirketimiz internet sitesinde(www.dogrucan.com.tr) sunulan üyelik vb. hizmetler, bunların geliştirilmesi,
 19. İlgililerce yapılacak talep ve şikayetlerin takibi ve ilgililere geri dönüşün sağlanması,
 20. Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve sitede paylaşılmış olan Şirketimizin Gizlilik Politikasında (link verilecek) yer alan hükümlere uygunluğun sağlanması

amaçları ile işlenir.

3.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde toplanır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda (5. maddede) yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:

 1. Açık Rıza (m.6/2)
 2. Kanunlarda öngörülme (m.6/3: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için)
 3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmesi (m.6/3).

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde sonraki maddede düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen;   

6.  Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan DOĞRUCAN MOBİLYA UĞUR DAY. TÜK. MAL. VE REK. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.’ye başvurunuz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [musterihizmetleri@dogrucan.com] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile KVK başvuru ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz. (WEB Sitesine yüklenmiş olan KVK başvuru ve bilgi talep formuna LİNK VERİLECEK)

Başvuruda;

 1. a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

 1. d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Kategoriler

Kayıt Sil

Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?

Sepete Ekle

Sepet

Yükleniyor...

Adres Ekle

Doğrucan Mobilya

Sepet

Sepetinizdeki tüm ürünler silinecek onaylıyor musunuz ?